Cửa thăm trần thạch cao hay còn gọi Tấm Nắp Lỗ thăm trần thạch cao giúp cho việc quan sát, thay thế, lắp đặt và sửa chữa cho các hệ thống cơ điện điều hòa HVAC phía trên của trần chìm trở nên dễ dàng hơn, phù hợp với tất cả hệ thống khung trần thạch cao chìm, được thiết kế dạng tấm rời hoặc Bộ cửa thăm trần có bản lề, với các kích thước chuẩn: 300×300 400×400 450×450 500×500 600×600 800×800 mm. Và kích thước ngoài quy cách: 400x1000mm, 450x800mm; 450x1200mm; 450x1400mm; 500x700mm; 500x1000mm; 500x1400mm; 600x400mm, 600x900mm; 600x1000mm, 600x1100mm, 600x1200mm; 600x1300mm; 600x1400mm; 800x800mm; 800x1200mm, 800x1300mm, 800x1700mm, 800x1850mm, 900x1000mm, 900x1300mm; 1000×1000.

cửa thăm trần thạch cao tiêu chuẩn 9mm; cửa thăm trần thạch cao tiêu chuẩn 12.7mm; cửa thăm trần thạch cao chống ẩm 9mm; cửa thăm trần duraflex 6mm; bộ cửa thăm trần 1 lớp 300x300 chống ẩm; bộ cửa thăm trần 1 lớp 400x400 chống ẩm; bộ cửa thăm trần 1 lớp 450x450 chống ẩm; bộ cửa thăm trần 1 lớp 500x500 chống ẩm; bộ cửa thăm trần 1 lớp 600x600 chống ẩm; bộ cửa thăm trần 1 lớp 300x300 tiêu chuẩn; bộ cửa thăm trần 1 lớp 400x400 tiêu chuẩn; bộ cửa thăm trần 1 lớp 450x450 tiêu chuẩn; bộ cửa thăm trần 1 lớp 500x500 tiêu chuẩn; bộ cửa thăm trần 1 lớp 600x600 tiêu chuẩn; bộ cửa thăm trần 2 lớp 300x300 chống ẩm; bộ cửa thăm trần 2 lớp 400x400 chống ẩm; bộ cửa thăm trần 2 lớp 450x450 chống ẩm; bộ cửa thăm trần 2 lớp 500x500 chống ẩm; bộ cửa thăm trần 2 lớp 600x600 chống ẩm; bộ cửa thăm trần 2 lớp 300x300 tiêu chuẩn;

Phân loại lỗ nắp cửa thăm trần thạch cao theo công năng và kết cấu thì có 2 loại:

 • Khung Cửa là dạng tấm thạch cao. Có phần Nắp cửa dạng tấm. Thao tác nâng lên phía trên Nắp cửa để quan sát bên trên.
 • Bộ cửa thăm trần có bản lề là loại có Khung, bản lề và các cấu kiện tương tự cửa sổ. Thao tác Kéo Nắp cửa và hạ xuống phía dưới ể quan sát bên trên

bộ cửa thăm trần có bản lề; phụ kiện thạch cao; phukienthachcao.vn; vĩnh tường; thạch cao vĩnh tường; phụ kiện thạch cao vĩnh tường; cửa thăm trần thạch cao; cửa thăm trần vĩnh tường; tấm thăm trần thạch cao; tấm thâm trần; nắp thăm trần; nắp thăm trần thạch cao; cửa thăm trần thạch cao 600x600; cửa thăm trần thạch cao vĩnh tường; cửa thăm trần vĩnh tường; lỗ thăm trần thạch cao; lỗ thăm trần thạch cao vĩnh tường; báo giá cửa thăm trần thạch cao; lỗ thăm trần thạch cao giá bao nhiêu; giá cửa thăm trần vĩnh tường; khung lỗ thăm trần thạch cao; lỗ thăm trần 450x450; cửa thăm trần 600x600; nắp thăm trần thạch cao vĩnh tường; lỗ thăm trần vĩnh tường; cửa thăm trần thạch cao 450x450; nắp thăm trần thạch cao giá; giá nắp thăm trần thạch cao 450x450;

Phân loại lỗ nắp cửa thăm trần theo Vật liệu chế tạo thì sẽ có 2 loại:

 • Lỗ nắp Cửa thăm trần được làm từ vật liệu tiêu chuẩn. Thông dụng là Thạch cao GYPROC
 • Lỗ nắp Cửa thăm trần được làm từ vật liệu chống ẩm. Thông dụng là Thạch cao USG BORAL

phụ kiện thạch cao; phukienthachcao.vn; vĩnh tường; thạch cao vĩnh tường; phụ kiện thạch cao vĩnh tường; cửa thăm trần thạch cao; cửa thăm trần vĩnh tường; tấm thăm trần thạch cao; tấm thâm trần; nắp thăm trần; nắp thăm trần thạch cao; cửa thăm trần thạch cao 600x600; cửa thăm trần thạch cao vĩnh tường; cửa thăm trần vĩnh tường; lỗ thăm trần thạch cao; lỗ thăm trần thạch cao vĩnh tường; báo giá cửa thăm trần thạch cao; lỗ thăm trần thạch cao giá bao nhiêu; giá cửa thăm trần vĩnh tường; khung lỗ thăm trần thạch cao; lỗ thăm trần 450x450; cửa thăm trần 600x600; nắp thăm trần thạch cao vĩnh tường; lỗ thăm trần vĩnh tường; cửa thăm trần thạch cao 450x450; nắp thăm trần thạch cao giá; giá nắp thăm trần thạch cao 450x450;

Phân loại Lỗ nắp Tấm thăm trần thạch cao theo số lớp thì sẽ có 2 loại:

 • Tấm thăm trần 1 lớp. 
 • Tấm thăm trần 2 lớp.

Theo số cửa (số cánh) thì sẽ có 2 loại Tấm thăm trần thạch cao sau:

 • Tấm thăm trần 1 cửa (1 cánh)
 • Tấm thăm trần 2 cửa (2 cánh).

cửa thăm trần dạng tấm 2 cánh cửa

Phân loại Cửa Nắp thăm trần thạch cao theo kích thước lỗ và viền ngoài thì sẽ có 5 loại thông dụng:

 1. Kích thước Lỗ trong:. R2 = 300×300 mm. Kích thước Viền ngoài:. L2 = 500×500 mm;
 2. Kích thước Lỗ trong:. R2 = 400×400 mm. Kích thước Viền ngoài:. L2 = 603×603 mm;
 3. Kích thước Lỗ trong:. R2 = 450×450 mm. Kích thước Viền ngoài:. L2 = 603×603 mm;
 4. Kích thước Lỗ trong:. R2 = 500×500 mm. Kích thước Viền ngoài:. L2 = 700×700 mm;
 5. Kích thước Lỗ trong:. R2 = 600×600 mm. Kích thước Viền ngoài:. L2 = 800×800 mm;

c

bản vẽ

Kích thước lỗ nắp cửa thăm trần thạch cao dạng tấm ngoài quy cách:

 • Lỗ Nắp cửa thăm trần 400x1000mm tiêu chuẩn chống ẩm, 1 2 lớp,1 2 3 4 cánh cửa
 • Lỗ Nắp cửa thăm trần 450x800mm tiêu chuẩn chống ẩm, 1 2 lớp,1 2 3 4 cánh cửa
 • Lỗ Nắp cửa thăm trần 450x1200mm tiêu chuẩn chống ẩm, 1 2 lớp,1 2 3 4 cánh cửa
 • Lỗ Nắp cửa thăm trần 450x1400mm tiêu chuẩn chống ẩm, 1 2 lớp,1 2 3 4 cánh cửa
 • Lỗ Nắp cửa thăm trần 500x700mm tiêu chuẩn chống ẩm, 1 2 lớp,1 2 3 4 cánh cửa
 • Lỗ Nắp cửa thăm trần 500x1000mm tiêu chuẩn chống ẩm, 1 2 lớp,1 2 3 4 cánh cửa

 • Lỗ Nắp cửa thăm trần 500x1400mm tiêu chuẩn chống ẩm, 1 2 lớp,1 2 3 4 cánh cửa
 • Lỗ Nắp cửa thăm trần 600x400mm tiêu chuẩn chống ẩm, 1 2 lớp, 1 2 3 4 cánh cửa
 • Lỗ Nắp cửa thăm trần 600x900mm thạch cao tiêu chuẩn chống ẩm, 1 2 lớp, 1 2 3 4 cánh cửa
 • Lỗ Nắp cửa thăm trần 600x1000mm tiêu chuẩn chống ẩm, 1 2 lớp, 1 2 3 4 cánh cửa
 • Lỗ Nắp cửa thăm trần 600x1100mm thạch cao tiêu chuẩn chống ẩm, 1 2 lớp, 1 2 3 4 cánh cửa gypsum vĩnh tường gyproc boral yoshino knauf zinca aaa đông đô rồng xanh fukuvi zavak prometal.
 • Lỗ Nắp cửa thăm trần 600x1200mm tiêu chuẩn chống ẩm, 1 2 lớp,1 2 3 4 cánh cửa
 • Lỗ Nắp cửa thăm trần 600x1300mm tiêu chuẩn chống ẩm, 1 2 lớp,1 2 3 4 cánh cửa
 • Lỗ Nắp cửa thăm trần 600x1400mm tiêu chuẩn chống ẩm, 1 2 lớp,1 2 3 4 cánh cửa
 • Lỗ Nắp cửa thăm trần 800x800mm tiêu chuẩn chống ẩm, 1 2 lớp,1 2 3 4 cánh cửa
 • Lỗ Nắp tấm cửa thăm trần 800x1200mm tiêu chuẩn chống ẩm, 1 2 lớp,1 2 3 4 cánh cửa
 • Lỗ Nắp cửa thăm trần 800x1300mm tiêu chuẩn chống ẩm, 1 2 lớp,1 2 3 4 cánh cửa

 • Lỗ Nắp cửa thăm trần 800x1700mm tiêu chuẩn chống ẩm, 1 2 lớp,1 2 3 4 cánh cửa
 • Lỗ Nắp cửa thăm trần 800x1850mm tiêu chuẩn chống ẩm, 1 2 lớp,1 2 3 4 cánh cửa
 • Lỗ Nắp cửa thăm trần 900x1000mm tiêu chuẩn chống ẩm, 1 2 lớp,1 2 3 4 cánh cửa
 • Lỗ Nắp cửa thăm trần 900x1300mm tiêu chuẩn chống ẩm, 1 2 lớp,1 2 3 4 cánh cửa
 • Lỗ Nắp cửa thăm trần 1000x1000mm thạch cao tiêu chuẩn chống ẩm, 1 2 lớp,1 2 3 4 cánh cửa gypsum vĩnh tường gyproc boral yoshino knauf zinca aaa đông đô rồng xanh fukuvi zavak prometal.

SẢN PHẨM CỬA THĂM TRẦN THẠCH CAO 300×300 400×400 450×450 500×500 600×600 800×800 mm TẠI ĐÂY

Xem Thêm Danh Mục Sản Phẩm Cửa Thăm Trần

Chúng tôi cung cấp VẬT TƯ TOÀN DIỆN cho thi công hệ thống khung trần, tường vách thạch cao:

 1. Hệ khung vách, tường thạch cao: thanh chính C, thanh phụ U, thanh viền V lưới;
 2. Hệ khung trần thạch cao thả (nổi): thanh chính main T, thanh phụ cross T, thanh viền V;
 3. Hệ khung trần thạch cao chìm: thanh chính – main Bar, thanh phụ Sub Bar, thanh viền V;
 4. Thanh nhôm Shadowline Nẹp viền trần thạch cao chống nứt tường: 9 ly, 12 ly, không sơn và sơn tĩnh điện màu trắng;
 5. Tấm nắp cửa thăm trần thạch cao dạng tấm và bộ cửa thăm trần thạch cao có bản lề (kiểu Nhật);
 6. Vật tư phụ kiện treo: Ty ren, ty dây, tăng đơ, pát treo;
 7. Tắc kê thép, Tắc kê nở đạn, Đinh thép, Vít đuôi cá, Vít đen thạch cao;
 8. Băng keo lưới xử lý mối nối thạch cao – Fiber Glass Tape
 9. Bột xử lý mối nối thạch cao;
 10. Tấm trần thạch cao (Gypsum Board) tiêu chuẩn / chống ấm, dày 9 ly, 12 ly…hãng Boral Yoshino Knauf…

trần thạch cao; trần thả thạch cao; khung xương trần thả; trần thả thạch cao 3d; tấm trần thả thạch cao 600x600; giá tấm trần thả thạch cao 600x600; cách tính khung xương trần thả; khung trần nổi vĩnh tường; trần thạch cao thả bao nhiêu tiền 1m2; tấm thạch cao trần thả; tấm trần thả thạch cao 600x1200; bảng tính vật tư khung trần nổi; trần thạch cao khung chìm; trần thạch cao khung xương chìm; trần thạch cao chìm; trần chìm thạch cao; trần thạch cao xương chìm; khung trần chìm; tran thach cao khung chim; tran thach cao khung xuong chim; tran thach cao chim; tran chim thach cao; tran thach cao xuong chim; khung tran chim; Tấm thạch cao Gypsum vĩnh tường gyproc Boral yoshino Knauf Tiêu chuẩn chống ẩm chống cháy chịu nước tiêu âm; vách thạch cao; khung xương vách thạch cao; tường thạch cao; vách tường thạch cao; vách thạch cao 2 mặt; vách thạch cao 1 mặt; thi công vách thạch cao; thi công vách tường thạch cao; làm vách thạch cao; làm vách tường thạch cao; shadowline; phụ kiện thạch cao; phụ kiện thi công thạch cao chìm; thanh shadowline nhôm; nẹp viền trần thạch cao; giá thanh shadowline; quý cách thanh shadowline; thanh shadowline giá báo nhiêu; giá thanh shadowline vĩnh tường; thanh v shadowline; cửa tấm thăm trần thạch cao; nắp thăm trần 300x300 400x400 450x450 500x500 600x600 mm; nắp thăm trần thạch cao 300x300; lỗ thăm trần thạch cao 300x300mm; nắp thăm trần 400x400 450x450; lỗ thăm trần thạch cao 400x400mm; nắp thăm trần thạch cao 500x500; lỗ thăm trần thạch cao 500x500mm; nắp thăm trần thạch cao 600x600; lỗ thăm trần thạch cao 600x600mm; cửa thăm trần 1 lớp; cửa thăm trần 2 lớp; tấm thăm trần 1 lớp; tấm thăm trần 2 lớp; nắp thăm trần 1 lớp; nắp thăm trần 2 lớp