CỬA THĂM TRẦN - TƯỜNG

Giải pháp cửa thăm trần – tường gồm cửa thăm trần dạng tấm, khung nhôm có bản lề, khung nhựa và cửa nắp hộp thăm kỹ thuật tường.